Skoda Citigo: Zasada działania

Miejsca montażu czujników / zasięg czujników
Rys. 97 Miejsca montażu czujników / zasięg czujników

Za pomocą fal ultradźwiękowych system oblicza odległość między zderzakiem a przeszkodą. Czujniki ultradźwiękowe znajdują się w zderzaku tylnym " rys. 97.

Obszar skanowania i zasięgu czujników " rys. 97

  1. 150 cm
  2. 60 cm

Sygnały dźwiękowe

W miarę zmniejszania się odległości od przeszkody skraca się przerwa pomiędzy kolejnymi dźwiękami. Od odległości około 30 cm od przeszkody rozlega się dźwięk ciągły - zakres niebezpieczny. Od tej chwili nie należy kontynuować cofania!

Włączanie / wyłączanie

System włącza się po ustawieniu biegu wstecznego. Zostanie to potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.

System wyłącza się po zmianie biegu.

Sygnalizacja usterki

Jeżeli po włączeniu systemu rozlegnie się trzysekundowy sygnał ostrzegawczy, a w pobliżu samochodu nie ma przeszkody, oznacza to usterkę w systemie.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Zasada działania Optyczny układ parkowania ...

Optyczny układ parkowania

Optyczny układ parkowania jest wskazywany na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego Move & fun. Włączanie wskaźnika optycznego układu parkowani ...

Categorie