Skoda Citigo: Zasada działania

Skoda Citigo –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> System START-STOP –> Zasada działania

Wyświetlacz
Rys. 90 Wyświetlacz

Samochody z ręczną skrzynią biegów

Silnik zostaje automatycznie wyłączony, z chwilą kiedy pojazd się zatrzymuje, dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona do położenia biegu jałowego i zostaje zwolniony pedał sprzęgła.

Silnik zostaje automatycznie włączony, z chwilą kiedy zostaje uruchomiony pedał sprzęgła.

Samochody z automatyczną skrzynią biegów

Silnik zostaje automatycznie odłączony, z chwilą kiedy pojazd się zatrzymuje i uruchomiony zostaje pedał hamulca.

Silnik zostaje automatycznie włączony, z chwilą gdy zostaje zwolniony pedał hamulca.

Warunki działania systemu

Dla właściwego działania funkcji systemowych wymagane są następujące podstawowe warunki.

Stan systemu

Stan systemu pokazywany jest przy zatrzymaniu się na wyświetlaczu " rys. 90.

Silnik zostaje automatyczne
odłączony, przy ruszaniu następuje automatyczne ponowne uruchomienie.

Silnik nie jest wyłączany
automatycznie.

Powody pracy silnika

Praca silnika przy zatrzymaniu się może być niezbędna np. z następujących powodów.

Jeżeli podczas automatycznego wyłączenia silnika system rozpozna, że praca silnika jest niezbędna, np. po ponownym naciśnięciu pedału hamulca, silnik uruchomi się automatycznie.

Informacja

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Zasada działania Ręczne wyłączanie ...

Ręczne wyłączanie / włączanie systemu

Rys. 91 Przycisk systemu START-STOP Wyłączanie / włączanie  Nacisnąć przycisk z symbolem " rys. 91. Po wyłączeniu syste ...

Categorie