Skoda Citigo: Zapisywanie wartości ciśnienia w oponach

Skoda Citigo –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kontrola ciśnienia w oponach –> Zapisywanie wartości ciśnienia w oponach

Przycisk zapisywania wartości ciśnienia
Rys. 102 Przycisk zapisywania wartości ciśnienia

Sposób postępowania podczas zapisywania wartości ciśnienia w oponach

W zestawie wskaźników świeci się lampka kontrolna .


Sygnał akustyczny i zgaśnięcie lampki kontrolnej świadczą o zapisaniu wartości ciśnienia opon.

Wartości ciśnienia w oponach należy zawsze zapisywać w systemie, gdy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń.

UWAGA Przed zapisaniem wartości ciśnienia, opony muszą być napompowane do wymaganego ciśnienia ". W razie zapisania nieprawidłowych wartości ciśnienia, system może nie wydać ostrzeżenia, nawet jeśli ciśnienie będzie za niskie.

OSTROŻNIE Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie systemu, wartości ciśnienia w oponach należy zapisywać co 10 000 km lub 1x w roku.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Zapisywanie wartości ciśnienia w oponach Ko ...

Wskazówki eksploatacyjne

...

Categorie