Skoda Citigo: Zapalniczka

Zapalniczka
Rys. 63 Zapalniczka

Używanie

UWAGA Używając zapalniczki, zachować ostrożność! Używanie zapalniczki w nienależyty sposób grozi oparzeniami.

Informacja

Pojemnik na odpady

Rys. 61 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie Rys. 62 Wymiana worka Pojemnik na odpady można umieścić w schowku podręcznym w drzw ...

Popielniczka

  Rys. 64 Wyjmowanie popielniczki Popielniczka może być używana wyłącznie do odkładania popiołu, papierosów, cygar itp. " . ...

Categorie