Skoda Citigo: Zamknięty obieg powietrza

Skoda Citigo –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu.

Gdy włączony jest zamknięty obieg powietrza, powietrze jest zasysane z wnętrza samochodu i trafia tam z powrotem.

Klimatyzacja

UWAGA Nigdy nie włączać zamkniętego obiegu powietrza na długi czas, ponieważ nie ma wówczas dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. "Zużyte powietrze" może nużyć kierowcę i pasażerów, pogarszać koncentrację i powodować zaparowywanie szyb. Zwiększa się wówczas ryzyko wypadku. Gdy szyby zaczynają zaparowywać, należy natychmiast wyłączyć zamknięty obieg powietrza.

OSTROŻNIE Zalecamy, by przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza nie palić w samochodzie.

Dym zassany z wnętrza samochodu osadza się na parowniku klimatyzacji.

Prowadzi to do powstania trwałego zapachu podczas pracy klimatyzacji, którego usunięcie jest bardzo trudne i związane z dużymi kosztami (wymiana parownika).

Elementy obsługowe

Rys. 83 Elementy obsługowe ogrzewania Rys. 84 Elementy obsługowe klimatyzacji Poszczególne funkcje można ustawiać, włączać i wy& ...

Kratki nawiewu powietrza

Rys. 85 Kratki nawiewu powietrza W przypadku kratek wylotu powietrza 3 " rys. 85 istnieje możliwość zmiany kierunku strumienia powietrza oraz oddzielnego zamyk ...

Categorie