Skoda Citigo: Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Skoda Citigo –> Obsługa –> Wskaźniki i lampki kontrolne –> Zestaw wskaźników –> Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Zalecenia dotyczące zmiany biegów
Rys. 23 Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Na wyświetlaczu wskazywany jest korzystny, włączony bieg lub w razie potrzeby zalecenie przełączenia na bieg wyższy lub niższy.

Odpowiedni dobór biegu pomaga obniżyć zużycie paliwa i wpływa pozytywnie na trwałość i niezawodność silnika.

Wyświetlacz " rys. 23

  1. Włączony bieg optymalny
  2. Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Zalecenia dotyczące zmiany biegów

Zalecenia dot. zmiany biegów przewidziane są dla samochodów z ręczną skrzynią biegów lub dla samochodów ze zautomatyzowaną skrzynią biegów w trybie ręcznej zmiany biegów (tiptronic).

Z informacją o włączonym biegu wyświetlany jest symbol strzałki.

zalecenie włączenia wyższego
biegu
zalecenie włączenia niższego biegu


Zalecenia dotyczące zmiany biegów - pojazdy z ręczną skrzynią biegów

Wskazywany jest zalecany bieg oraz symbol strzałki.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się np. , oznacza to, że korzystne jest
przełączenie niższego biegu na bieg 3.

Zalecenia dotyczące zmiany biegów - pojazdy z automatyczną skrzynią biegów w trybie ręcznej zmiany biegów (tiptronic)

Wskazywany jest aktualnie włączony bieg oraz symbol strzałki.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się np. , oznacza to, że korzystne jest
przełączenie 3 biegu na wyższy.

UWAGA Odpowiedzialność za wybór prawidłowego biegu w różnych sytuacjach podczas jazdy, np. podczas wyprzedzania, ponosi kierowca.

Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o liczbie kilometrów pozostałych do kolejnej wizyty w serwisie. Przed datą wizyty w serwisie ...

Wskaźnik wielofunkcyjny (MFA)

...

Categorie