Skoda Citigo: Wyzwalanie poduszek powietrznych

Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.

Warunki wyzwolenia

Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek powietrznych w każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywają na przykład takie czynniki jak właściwości obiektów, z którymi zderza się samochód (obiekty twarde lub miękkie), kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.

Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg opóźnienia. Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia nie przekracza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bardzo mocno uszkodzony.

Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących poduszek powietrznych:

Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następującej poduszki powietrznej:

Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych:

Kiedy nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych?

W przypadku lekkich zderzeń czołowych lub bocznych, uderzeń z tyłu, wywrócenia albo dachowania pojazdu nie następuje wyzwolenie poduszek powietrznych.

Opis układu

Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy. W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwijają. P ...

Przegląd poduszek powietrznych

Wprowadzenie do tematu W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Czołowe poduszki powietrzne ...

Categorie