Skoda Citigo: Wyłączanie silnika

Pozycje kluczyka w zamku zapłonu
Rys. 89 Pozycje kluczyka w zamku zapłonu

Silnik i zapłon zostaną wyłączone jednocześnie.

OSTROŻNIE Gdy silnik był przez dłuższy czas mocno obciążony, nie należy go wyłączać od razu po zakończeniu jazdy, lecz pozostawić jeszcze na biegu jałowym przez mniej więcej 1 minutę. Dzięki temu można uniknąć lokalnego wzrostu temperatury w niektórych elementach wyłączonego silnika.

Informacja Po wyłączeniu zapłonu wentylator chłodnicy może jeszcze pracować w sposób ciągły lub z przerwami przez ok. 10 minut.

Włączanie / wyłączanie zapłonu i uruchamianie silnika

  Pozycje kluczyka w zamku zapłonu " rys. 89 Zapłon wyłączony, silnik wyłączony Zapłon włączony Uruchamianie silnika W ...

System START-STOP

...

Categorie