Skoda Citigo: Wskazówki na temat jazdy

Skoda Citigo –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu –> Wskazówki na temat jazdy

Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu ", Dane techniczne oraz umiejętnościom kierowcy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za decyzję, czy samochód może pokonać dany teren.

UWAGA
  •  Styl jazdy należy dostosowywać do terenu i warunków atmosferycznych.

    Zbyt duża prędkość lub nieprawidłowe manewry mogą spowodować uszkodzenia samochodu i odniesienie ciężkich obrażeń.

  •  Łatwopalne przedmioty, takie jak np. zakleszczone pod samochodem suche liście czy gałęzie, mogą zapalić się od gorących elementów samochodu - niebezpieczeństwo pożaru!

OSTROŻNIE

Unikanie uszkodzeń samochodu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Wskazówki na temat jazdy Pokonywanie przeszkody ...

Pokonywanie przeszkody wodnej

Rys. 96 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej Należy przestrzegać następujących zasad, aby unikną ...

Categorie