Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika " rys. 111 na stronie 115.

UWAGA
  •  Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w komorze silnika koniecznie uwzględnić następujące ostrzeżenia ".
  •  Nie używać starego płynu hamulcowego, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na działanie układu hamulcowego - ryzyko wypadku!

OSTROŻNIE

Informacja Wymiana płynu hamulcowego jest wykonywana w ramach przeglądu okresowego.

Płyn hamulcowy

...

Sprawdzanie poziomu

Rys. 111 Zbiornik płynu hamulcowego Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego można przeprowadzić, jeżeli spełnione są następujące w ...

Categorie