Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Płyn chłodniczy chłodzi silnik.

Składa się z wody i koncentratu płynu chłodniczego, który chroni układ chłodzenia przed korozją i osadzaniem się kamienia.

Udział koncentratu w płynie chłodniczym musi wynosić min. 40%.

Udział koncentratu w płynie chłodniczym można zwiększyć maksymalnie do 60%.

Pomiar lub przywrócenie właściwego stosunku wody do koncentratu należy w razie potrzeby zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

Typ płynu chłodniczego podany jest na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego " rys. 110 na stronie 114.

UWAGA Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w komorze silnika koniecznie uwzględnić następujące ostrzeżenia ".
  •  Płyn chłodniczy jest szkodliwy dla zdrowia.
  •  Unikać kontaktu z płynem chłodniczym.
  •  Opary płynu chłodniczego są szkodliwe dla zdrowia.
  •  Nigdy nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia, dopóki silnik nie ostygnie. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem!
  •  W celu ochrony twarzy, rąk i ramion przed gorącą parą lub gorącym płynem chłodniczym korek zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia należy przed otwarciem przykryć szmatką.
  •  Jeśli płyn chłodniczy dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy czystą wodą i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
  •  Płyn chłodniczy przechowywać w oryginalnym pojemniku w miejscu niedostępnym dla osób, które nie są w pełni samodzielne, szczególnie dzieci - niebezpieczeństwo zatrucia!
  •  W przypadku połknięcia płynu chłodniczego niezwłocznie udać się do lekarza.
  •  Nigdy nie przelewać płynów eksploatacyjnych nad gorącym silnikiem - ryzyko pożaru.

OSTROŻNIE

Płyn chłodniczy

...

Sprawdzanie poziomu

Rys. 110 Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego znajduje się w komorze silnika. Zbiornik wy ...

Categorie