Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

UWAGA Podczas prac w komorze silnika można się skaleczyć lub oparzyć, występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Dlatego koniecznie należy się stosować do poniższych ostrzeżeń i ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym!

 

UWAGA Wskazówki przed rozpoczęciem prac w komorze silnika
 •  Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zapłonu.
 •  Mocno zaciągnąć hamulec ręczny.
 •  W przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów, dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu biegu jałowego.
 •  W samochodach ze zautomatyzowaną skrzynią biegów ustawić dźwignię sterującą w położeniu N.
 •  Zaczekać, aż silnik ostygnie.
 •  Nigdy nie otwierać pokrywy, jeśli widać, że z komory silnika wydostaje się para lub płyn chłodniczy - ryzyko poparzenia! Zaczekać, aż para lub płyn chłodniczy nie będą się wydostawać na zewnątrz.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące prac w komorze silnika
 •  Nie dopuszczać żadnych osób, w szczególności dzieci, w pobliże komory silnika.
 •  Nigdy nie sięgać do wentylatora chłodnicy. Wentylator może się niespodziewanie włączyć!
 •  Nie dotykać gorących części silnika - ryzyko oparzenia!

 

UWAGA Wskazówki dotyczące prac w komorze silnika przy włączonym silniku
 •  Zwrócić uwagę zwłaszcza na obracające się części silnika, np. pasek wielorowkowy, alternator, wentylator chłodnicy - zagrożenie życia!
 •  Nigdy nie dotykać przewodów elektrycznych układu zapłonowego.
 •  Unikać zwarć w instalacji elektrycznej - szczególnie przy akumulatorze.
 •  Zawsze zwracać uwagę na to, aby obracające się części silnika nie pochwyciły ozdób, luźnych elementów odzieży lub długich włosów - zagrożenie życia! Przed rozpoczęciem pracy zawsze zdejmować ozdoby, związać długie włosy i dopilnować, aby odzież przylegała do ciała.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące prac przy układzie paliwowym lub układzie elektrycznym
 •  Zawsze odłączać akumulator od instalacji samochodu.
 •  Nie palić.
 •  Nie wykonywać prac w pobliżu otwartego ognia.
 •  Należy zawsze mieć przygotowaną sprawną gaśnicę.

 

UWAGA
 •  Przeczytać i uwzględnić informacje i wskazówki ostrzegawcze podane na pojemnikach płynów eksploatacyjnych.
 •  Płyny eksploatacyjne przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w miejscu niedostępnym dla osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci.
 •  Nigdy nie przelewać płynów eksploatacyjnych nad gorącym silnikiem - ryzyko pożaru.
 •  Jeśli jest konieczne wykonanie prac pod samochodem, należy go zabezpieczyć przed ruszeniem i pewnie podeprzeć odpowiednimi podpórkami; lewarek nie wystarcza do tego celu - ryzyko obrażeń!

OSTROŻNIE Dolewać tylko płyny eksploatacyjne o prawidłowej specyfikacji. W przeciwnym razie może nastąpić poważne uszkodzenie silnika!

Informacja dotycząca środowiska Ze względu na konieczność utylizacji zużytego płynu hamulcowego w sposób przyjazny dla środowiska, konieczność posiadania narzędzi specjalistycznych i niezbędnej wiedzy, wymianę płynów należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

Informacja

Komora silnika

...

Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Rys. 106 Otwieranie pokrywy komory silnika Otwieranie pokrywę  Otworzyć przednie drzwi.  Pociągnąć za dźwignię odryglowuj ...

Categorie