Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa jest podany rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu " rys. 103 na stronie 105.

UWAGA
  •  Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi dystrybutorów paliwa.
  •  Podczas tankowania nie wolno palić papierosów ani używać telefonu komórkowego.
  •  Paliwo i jego opary są wybuchowe - zagrożenie życia!

OSTROŻNIE

Paliwo

...

Tankowanie benzyny

Rys. 103 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa / odkręcanie korka / zawieszanie korka na pokrywie wlewu paliwa Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu na ...

Categorie