Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

Skoda Citigo –> Jazda –> Układy wspomagające –> Kontrola ciśnienia w oponach –> Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Kontrola ciśnienia w oponach (zwana dalej krótko systemem) kontroluje ciśnienie powietrza w oponach podczas jazdy.

W razie zmiany ciśnienia w oponach w zestawie wskaźników świeci się lampka kontrolna i rozlega się sygnał
dźwiękowy.

Informacje dotyczące postępowania w razie pojawienia się wskazania o zmianie ciśnienia w oponach ".

System może pracować sprawnie tylko wtedy, gdy opony mają odpowiednie ciśnienie, a wartości te zapisane są w systemie.

UWAGA
  •  Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających ", w części Wprowadzenie do tematu.
  •  Za prawidłowe ciśnienie w oponach odpowiedzialny jest zawsze kierowca.

    Ciśnienie w oponach należy regularnie sprawdzać ".

  •  System może nie zadziałać w przypadku nagłego spadku ciśnienia w oponie, np. z powodu przebicia.

Kontrola ciśnienia w oponach

...

Zapisywanie wartości ciśnienia w oponach

Rys. 102 Przycisk zapisywania wartości ciśnienia Sposób postępowania podczas zapisywania wartości ciśnienia w oponach  Wszystkie opon ...

Categorie