Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

System czujników parkowania (zwany dalej krótko systemem) wskazuje, poprzez sygnały dźwiękowe lub wskazanie na wyświetlaczu urządzenia wielofunkcyjnego Move & Fun, na przeszkody znajdujące się w pobliżu pojazdu w trakcie wykonywania manewrów ", Optyczny układ parkowania.

UWAGA
  •  Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających ", w części Wprowadzenie do tematu.
  •  Poruszające się osoby bądź obiekty mogą nie zostać rozpoznane przez system.
  •  Niektóre powierzchnie przedmiotów oraz ubrań mogą czasami nie odbijać sygnałów wysyłanych przez system. Dlatego takie przedmioty lub osoby mogą nie zostać rozpoznane przez czujniki systemu.
  •  Zewnętrzne źródła dźwięku mogą zakłócać sygnały czujników systemu. W niekorzystnych warunkach mogą być przyczyną nierozpoznania przedmiotów lub osób przez czujniki systemu.
  •  Przed rozpoczęciem manewrowania należy się upewnić, czy za samochodem nie ma jakiejś małej przeszkody, np. kamienia, cienkiego słupka, dyszla przyczepy itp. Czujniki systemu mogą ich nie wykryć.

OSTROŻNIE

System czujników parkowania (ParkPilot)

...

Zasada działania

Rys. 97 Miejsca montażu czujników / zasięg czujników Za pomocą fal ultradźwiękowych system oblicza odległość między ...

Categorie