Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

Skoda Citigo –> Obsługa –> Komunikacja i multimedia –> Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

UWAGA Przede wszystkim należy skoncentrować się na prowadzeniu samochodu! Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę pojazdu. Z telefonu należy korzystać tylko w stopniu umożliwiającym pełną kontrolę nad samochodem.

Komunikacja i multimedia

Telefon i Move & fun ...

Telefony komórkowe i radiotelefony

ŠKODA dopuszcza pracę radiotelefonu lub radionadajnika z fachowo zainstalowaną anteną zewnętrzną i o maksymalnej mocy nadawania do 10 W. Nale ...

Categorie