Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

Skoda Citigo –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Ogrzewanie i klimatyzacja wentylują i ogrzewają wnętrze pojazdu. Klimatyzacja dodatkowo chłodzi wnętrze pojazdu i obniża jego wilgotność.

Skuteczność ogrzewania zależy od temperatury płynu chłodniczego. Z tego powodu pełną moc grzewczą można uzyskać dopiero wtedy, gdy silnik się rozgrzeje.

Układ może chłodzić, gdy są spełnione następujące warunki.

Włączone chłodzenie powoduje obniżenie temperatury i wilgotności powietrza w kabinie samochodu. W chłodne dni włączanie chłodzenia zapobiega zaparowywaniu szyb.

Można poprawić efekt chłodzenia, włączając na pewien czas zamknięty obieg powietrza ".

Ochrona zdrowia

Aby zmniejszyć ryzyko np. przeziębienia się, należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących korzystania z funkcji chłodzenia.

UWAGA
  •  Dla bezpieczeństwa jazdy jest ważne, by żadna szyba nie była zaśnieżona, zamarznięta czy zaparowana. Dmuchawa powinna być zawsze włączona, aby nie dochodziło do zaparowywania szyb.
  •  W pewnych warunkach, gdy chłodzenie jest włączone, z kratek nawiewu może nawiewać powietrze o temperaturze ok. +5C.

OSTROŻNIE

Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie, klimatyzacja ręczna ...

Elementy obsługowe

Rys. 83 Elementy obsługowe ogrzewania Rys. 84 Elementy obsługowe klimatyzacji Poszczególne funkcje można ustawiać, włączać i wy& ...

Categorie