Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

UWAGA
  •  Fotel kierowcy przesuwać tylko gdy samochód stoi - ryzyko wypadku!
  •  Podczas ustawiania zachować ostrożność! Nieuważne lub niekontrolowane ustawianie fotela może spowodować obrażenia na skutek przygniecenia.
  •  Na fotelu pasażera nie kłaść żadnych przedmiotów poza tymi, które się do tego nadają (np. fotelik dziecięcy) - ryzyko wypadku!

Informacja W mechanizmie regulacji pochylenia oparcia po pewnym czasie może powstawać luz.

Ustawianie foteli i zagłówków

...

Ustawianie foteli przednich

Rys. 50 Elementy obsługowe na fotelu kierowcy Fotele można ustawiać, pociągając, względnie naciskając, dany element obsługowy w kie ...

Categorie