Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

Skoda Citigo –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Pokrywa bagażnika –> Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Podczas zamykania pokrywy bagażnika nie naciskać na szybę tylną.

Należy sprawdzić, czy pokrywa bagażnika dokładnie się zatrzasnęła.

Po ruszeniu lub po przekroczeniu prędkości 9 km/h przestaje działać przycisk w pokrywie bagażnika. Po zatrzymaniu samochodu i otwarciu drzwi jego działanie zostaje przywrócone.

UWAGA
  •  Nie wolno jeździć z uchyloną lub otwartą pokrywą bagażnika, ponieważ spaliny mogą przedostawać się do wnętrza samochodu i spowodować zatrucie!
  •  Uważać, aby podczas zamykania pokrywy bagażnika nie przytrzasnąć żadnych części ciała - niebezpieczeństwo urazu!

Pokrywa bagażnika

...

Otwieranie / zamykanie

Rys. 33 Otwieranie / zamykanie pokrywy bagażnika Otwieranie  Nacisnąć przycisk A w kierunku strzałki 1 " rys. 33. Podnieść pokrywę ...

Categorie