Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Aby uniknąć ciężkich bądź śmiertelnych obrażeń, należy zawsze przewozić dzieci w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu, masy i wieku.

Ze względów bezpieczeństwa dzieci należy zawsze przewozić na tylnej kanapie.

Używać fotelików dziecięcych spełniających wymagania normy ECE-R 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Foteliki zgodne z normą ECE-R 44 są trwale oznaczone znakiem kontrolnym: duże E w kółku, poniżej numer atestu.

W przypadku fotelików dziecięcych grupy 2 i 3 należy zwracać uwagę, by prowadnica umieszczona na zagłówku fotelika dziecięcego znajdowała się na tej samej wysokości, co prowadnica na słupku B po stronie pasażera.

UWAGA
  •  W żadnym razie nie wolno przewozić dzieci - nawet niemowląt! - trzymanych na kolanach.
  •  Nigdy nie zostawiać w samochodzie dzieci bez nadzoru. W pewnych warunkach klimatycznych w samochodzie może powstać temperatura zagrażająca życiu.
  •  Przez cały czas jazdy samochodem dziecko musi być zapięte! W przeciwnym razie podczas wypadku dziecko zostałoby rzucone siłą bezwładności, mogąc przy tym śmiertelnie zranić siebie i inne osoby jadące samochodem.
  • Dzieci, które w czasie jazdy pochylają się do przodu lub siedzą w niewłaściwej pozycji, narażają się na zwiększone ryzyko obrażeń w razie wypadku.

    Dotyczy to zwłaszcza dzieci przewożonych na fotelu pasażera - gdy w czasie wypadku następuje wyzwolenie poduszek powietrznych, może dojść do ciężkich obrażeń, a nawet do śmierci!

  •  Koniecznie przestrzegać instrukcji producenta fotelika dziecięcego na temat właściwego ułożenia pasów. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia nawet podczas lekkiego wypadku.
  •  Trzeba sprawdzać, czy pasy są prawidłowo ułożone. Ważne jest też, by nie przechodziły przez ostre krawędzie i nie tarły o nie.
  •  Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamocowany fotelik dziecięcy, w którym dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera. Dalsze informacje ", Używanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera. Jeżeli nie jest już używany fotelik dziecięcy umieszczony na fotelu pasażera, w którym dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy ponownie włączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera.
  •  Podczas montażu fotelika dziecięcego na kanapie tylnej należy ustawić przynależny fotel przedni w taki sposób, żeby wykluczyć kontakt między fotelem przednim a fotelikiem lub przewożonym w nim dzieckiem.

OSTROŻNIE

Informacja Zachęcamy do wyboru fotelika dziecięcego z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA. Foteliki te zostały opracowane i sprawdzone z myślą o stosowaniu w samochodach ŠKODA. Spełniają one wymagania normy ECE-R 44.

Fotelik dziecięcy

...

Używanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Nie dotyczy Tajwanu Rys. 11 Naklejka na słupku B po stronie pasażera Rys. 12 Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera / naklejka Nigdy nie u ...

Categorie