Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę podczas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia groźnego wypadku.

Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa utrzymuje osobę siedzącą na prawidłowo ustawionym fotelu we właściwej pozycji siedzącej.

Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa ", Bezpieczne przewożenie dzieci.

UWAGA
 •  Pasy bezpieczeństwa należy zapinać przed każdą jazdą, nawet w mieście! Dotyczy to również pasażerów - istnieje ryzyko obrażeń!
 •  Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania ochronnego pasów ", Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
 •  Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bowiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa
 •  Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa.

  Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia nawet podczas lekkiego wypadku.

 • Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, ponieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemieszcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez pas.
 •  Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przedmiotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one spowodować obrażenia.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa
 •  Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre krawędzie.
 •  Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa bezpieczeństwa.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa
 •  Nigdy nie zapinać dwóch osób jednym pasem bezpieczeństwa (dotyczy również dzieci).
 •  Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek należący do danego siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działanie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
 •  Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep pasa nie zaskoczy.
 •  Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i marynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność pasów bezpieczeństwa.
 •  Nie używać dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu).
 •  Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowane ", Oparcia kanapy tylnej.

 

UWAGA Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa
 •  Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać działanie zwijacza pasa ", Pasy bezpieczeństwa.
 • Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikolwiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.
 •  Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.
 •  Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), muszą zostać wymienione na nowe - najlepiej w specjalistycznej stacji obsługi.

  Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.

Używanie pasów bezpieczeństwa

...

Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego

Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na kanapie tylnej Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam, jak i ...

Categorie