Skoda Citigo: Wprowadzenie do tematu

Skoda Citigo –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo bierne –> Wskazówki ogólne –> Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje, porady i wskazówki związane z zagadnieniem bezpieczeństwa biernego.

Zebraliśmy tu wszystko, co trzeba wiedzieć o pasach bezpieczeństwa, poduszkach powietrznych, bezpieczeństwie dzieci itp.

Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące kierowcy i pasażerów, znajdują się również w kolejnych podrozdziałach tej instrukcji obsługi.

Dlatego w samochodzie zawsze powinna znajdować się kompletna literatura pokładowa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy samochód jest pożyczany lub sprzedawany.

Wskazówki ogólne

...

Przed każdą jazdą

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każdą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek.   ...

Categorie