Skoda Citigo: Uszkodzenia opon

Zalecamy regularne sprawdzanie opon i obręczy kół pod kątem uszkodzeń (nakłuć, pęknięć, pęcherzy, odkształceń itp.). Natychmiast usuwać z bieżnika opony ciała obce (np. małe kamienie).

Przez krawężniki i inne tego typu przeszkody należy przejeżdżać powoli i najlepiej prostopadle, aby nie uszkodzić opon i obręczy kół.

Uszkodzone obręcze kół lub opony niezwłocznie wymienić.

UWAGA Nie jeździć z uszkodzonymi oponami - ryzyko wypadku.

OSTROŻNIE Chronić opony przed kontaktem z olejem, smarem i paliwem, mogą one być przyczyną uszkodzeń. Jeżeli opony będą miały styczność z wymienionymi substancjami, zalecamy ich sprawdzenie w specjalistycznej stacji obsługi.

Wskaźnik zużycia opony i zamiana kół

Rys. 114 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół Wskaźnik zużycia opony W podstawie bieżnika opo ...

Opony kierunkowe

Kierunek obrotu jest zaznaczony strzałkami na boku opony. Podanego kierunku obrotu należy koniecznie przestrzegać w celu zachowania optymalnych właściw ...

Categorie