Skoda Citigo: Ustawianie foteli przednich

Skoda Citigo –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Ustawianie foteli i zagłówków –> Ustawianie foteli przednich

Elementy obsługowe na fotelu kierowcy
Rys. 50 Elementy obsługowe na fotelu kierowcy

Fotele można ustawiać, pociągając, względnie naciskając, dany element obsługowy w kierunku zgodnym ze strzałką.

Elementy obsługowe na fotelu kierowcy " rys. 50

  1. regulacja fotela w przód lub w tył (po zwolnieniu dźwigni obsługowej ryglowanie musi się słyszalnie zatrzasnąć)
  2. ustawianie wysokości fotela
  3. ustawianie pochylenia opacia (na czas regulacji odciążyć oparcie, tj. nie opierać się)
  4. Ustawianie pochylenia oparcia (fotele z systemem easy entry)

Niektóre elementy obsługowe na fotelu pasażera są umiejscowione w lustrzanym odbiciu.

Składanie i przesuwanie fotela z systemem easy entry

Ustawienie fotela z systemem easy entry w pozycji pierwotnej

Zaryglowanie oparcia musi słyszalnie zaskoczyć - sprawdzić przez pociągnięcie oparcia.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Ustawianie foteli przednich Zagłówki - us ...

Zagłówki - ustawianie wysokości

Rys. 51 Zagłówki tylne: przesuwanie w górę / w dół Możliwa jest tylko regulacja wysokości zagłówków tylnych. ...

Categorie