Skoda Citigo: Telefony komórkowe i radiotelefony

Skoda Citigo –> Obsługa –> Komunikacja i multimedia –> Telefony komórkowe i radiotelefony

ŠKODA dopuszcza pracę radiotelefonu lub radionadajnika z fachowo zainstalowaną anteną zewnętrzną i o maksymalnej mocy nadawania do 10 W.

Należy zgłosić się do autoryzowanego partnera ŠKODA, aby uzyskać informacje o możliwości montażu i użytkowania telefonów komórkowych i urządzeń radiowych o mocy powyżej 10 W.

Używanie telefonów komórkowych i radiotelefonów może powodować zakłócenia w pracy elektronicznych układów samochodu.

Przyczyny tego mogą być następujące.

UWAGA
  •  Użytkowanie telefonów komórkowych lub radiotelefonów w samochodzie bez anteny zewnętrznej lub przy nieprawidłowo zamontowanej antenie zewnętrznej może prowadzić do wzrostu natężenia pola elektromagnetycznego we wnętrzu samochodu.
  •  Telefonów komórkowych, radiotelefonów lub ich uchwytów nie należy montować na osłonach poduszek powietrznych ani w bezpośrednim zasięgu działania poduszek powietrznych.
  •  Nigdy nie zostawiać telefonu komórkowego na fotelu, na desce rozdzielczej ani w żadnym innym miejscu, z którego aparat mógłby zostać odrzucony podczas gwałtownego hamowania, wypadku lub uderzenia - ryzyko obrażeń.

Informacja

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Telefony komórkowe i radiotelefony Urządz ...

Urządzenie wielofunkcyjne Move & Fun - zamontowanie/wymontowanie

Rys. 86 Zamontowanie/zdemontowanie uchwytu urządzenia Rys. 87 Zamocowanie/zdjęcie urządzenia Pojazd może być wyposażony w urządzenie wi ...

Categorie