Skoda Citigo: Tankowanie CNG (skompresowany gaz ziemny)

Skoda Citigo –> Wskazówki eksploatacyjne –> Sprawdzanie i dolewanie płynów –> Paliwo –> Tankowanie CNG (skompresowany gaz ziemny)

Króciec wlewowy gazu ziemnego
Rys. 104 Króciec wlewowy gazu ziemnego

Tankowanie gazu zmiennego można rozpocząć po spełnieniu następującego warunku.

Silnik i zapłon są wyłączone.

Króciec wlewowy do tankowania gazu ziemnego jest ukryty pod pokrywą wlewu paliwa obok króćca wlewu benzyny.

Obsługa złączek napełniających dystrybutorów gazu ziemnego może być różna.

Podczas tankowania gazu ziemnego z nieznanych dystrybutorów należy skorzystać z pomocy przeszkolonych pracowników stacji. W razie nieznajomości procedury tankowania zlecić tankowanie przeszkolonemu personelowi stacji benzynowej.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

O napełnieniu zbiornika świadczy automatyczne wyłączenie się kompresora dystrybutora gazu. Aby zakończyć tankowanie wcześniej, wcisnąć przycisk "Stop" na dystrybutorze gazu.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Jeżeli uszczelka C ześliznęła się na złączkę napełniania, należy ponownie włożyć ją w króciec tankowania gazu.

Dystrybutory gazu ziemnego dysponują mechanizmem ochrony przed przepełnieniem zbiornika gazu w zależności od temperatury zewnętrznej. Bardzo wysoka temperatura zewnętrza może spowodować, że zbiornik gazu nie zostanie zatankowany do końca.

Instalacja gazu ziemnego pojazdu jest przystosowana do "powolnego tankowania" (tankowanie przy użyciu małych kompresorów) oraz do "szybkiego tankowania" (tankowanie w stacjach dystrybucji gazu przy użyciu dużych kompresorów).

Jeżeli bezpośrednio po tankowaniu samochód nie był używany przez dłuższy czas, może się zdarzyć, że wskazówka wskaźnika ilości gazu po uruchomieniu nie wskaże dokładnie takiego samego poziomu jak bezpośrednio po tankowaniu.

Nie ma to nic wspólnego z nieszczelnością instalacji, lecz z uwarunkowanym technicznie spadkiem ciśnienia w zbiorniku gazu ziemnego po okresie stygnięcia następującym bezpośrednio po tankowaniu.

Maksymalny okres eksploatacyjny zbiornika gazu wynosi 20 lat.

Pojemność zbiornika gazu wynosi ok. 11 kg, z czego ok. 1,5 kg stanowi rezerwę.

Pojemność zbiornika benzyny wynosi ok. 10 l, z czego ok. 5 l stanowi rezerwę.

UWAGA
  •  Podczas tankowania nie wsiadać do pojazdu. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest wejście do pojazdu, dotknąć metalowej powierzchni przed ponownym dotknięciem złącza napełniania. W ten sposób można uniknąć powstawania ładunków elektrostatycznych, które mogą być przyczyną iskrzenia. Iskry mogą wywołać pożar podczas tankowania.
  •  Gaz ziemny jest wybuchowy i łatwopalny.

Informacja Podczas tankowania powstają odgłosy, którymi nie należy się przejmować. W razie wątpliwości zasięgnąć porady pracowników stacji.

Benzyna bezołowiowa

Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa podany jest rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu. Samochód można eksploatować, używając tylko benzyny ...

CNG

Rys. 105 Pozycja naklejki CNG / naklejka CNG Pojazd G-TEC może być zasilany tylko sprężonym gazem ziemnym lub benzyną. W niektórych krajach ...

Categorie