Skoda Citigo: Sprawdzanie poziomu

Zbiornik płynu hamulcowego
Rys. 111 Zbiornik płynu hamulcowego

Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego można przeprowadzić, jeżeli spełnione są następujące warunki.

Sprawdzanie poziomu

Poziom płynu musi się znajdować pomiędzy oznaczeniami "MIN" a "MAX".

Niewielkie obniżanie się poziomu płynu następuje w wyniku zużywania się i automatycznej regulacji odstępu klocków hamulcowych.

Jeśli jednak poziom płynu hamulcowego w krótkim czasie wyraźnie się obniży lub spadnie poniżej oznaczenia "MIN", może to oznaczać, że w układzie hamulcowym powstała nieszczelność.

W razie zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego na wyświetlaczu zestawu wskaźników świeci się lampka kontrola ",
Układ hamulcowy.


Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Sprawdzanie poziomu Specyfikacja Zbiornik pły ...

Specyfikacja

Aby zagwarantować optymalne działanie układu hamulcowego, używać wyłącznie płynu hamulcowego zgodnego z normą VW 501 14 (norma ta odpo ...

Categorie