Skoda Citigo: Sprawdzanie poziomu

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego
Rys. 110 Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego znajduje się w komorze silnika.

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego " rys. 110

  1. Znacznik maksymalnego dozwolonego poziomu płynu chłodniczego
  2. Znacznik minimalnego dozwolonego poziomu płynu chłodniczego

Poziom płynu chłodniczego należy utrzymywać między znacznikiem A a znacznikiem B .

Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego można przeprowadzić, jeżeli spełnione są następujące warunki.

Sprawdzanie poziomu

Przy rozgrzanym silniku odczyt może być niedokładny. Poziom może przekraczać znacznik A " rys. 110.

W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu chłodniczego w zestawie wskaźników wyświetla się lampka kontrolna ". Mimo to zalecamy regularnie
sprawdzać poziom płynu chłodniczego bezpośrednio w zbiorniku.

Ubytki płynu chłodniczego

Przyczyną ubytków płynu chłodniczego są najczęściej nieszczelności w systemie chłodzenia. Nie należy ograniczać się wyłącznie do dolania płynu chłodniczego.

Zlecić sprawdzenie układu chłodzenia w specjalistycznej stacji obsługi.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Sprawdzanie poziomu Dolewanie Płyn chłod ...

Dolewanie

W zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego musi się zawsze znajdować niewielka ilość płynu chłodniczego ", w części Wprow ...

Categorie