Skoda Citigo: Popielniczka

Wyjmowanie popielniczki
  Rys. 64 Wyjmowanie popielniczki

Popielniczka może być używana wyłącznie do odkładania popiołu, papierosów, cygar itp. " .

Wyjmowanie / wkładanie

UWAGA Do popielniczki nigdy nie wkładać przedmiotów gorących lub palnych - ryzyko pożaru!

Zapalniczka

Rys. 63 Zapalniczka Używanie  Wcisnąć zapalniczkę do oporu " rys. 63.  Poczekać, aż przycisk zapalniczki wyskoczy.  Wyj ...

Gniazdo 12 V

  Rys. 65 Gniazdo 12 V Używanie  Otworzyć pokrywę gniazda zasilającego " rys. 65.  Wtyczkę odbiornika elektrycznego wło ...

Categorie