Skoda Citigo: Pokonywanie przeszkody wodnej

Skoda Citigo –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu –> Pokonywanie przeszkody wodnej

Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej
Rys. 96 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej

Należy przestrzegać następujących zasad, aby uniknąć uszkodzeń samochodu przy pokonywaniu nim przeszkód wodnych (np. zalane ulice).

Lustro wody może sięgać maksymalnie do krawędzi w progu samochodu " rys. 96.

Przy wyższych prędkościach przed samochodem może się tworzyć fala, która może spowodować przedostanie się wody do układu dolotowego powietrza do silnika lub do innych elementów samochodu.

OSTROŻNIE

Wskazówki na temat jazdy

Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu ", Dane techniczne oraz umiejętnościom kierowcy. Kie ...

Układy wspomagające

...

Categorie