Skoda Citigo: Półka pod szybą tylną

Montowanie / wymontowanie półki pod szybą tylną
Rys. 78 Montowanie / wymontowanie półki pod szybą tylną

Jeżeli linki przytrzymujące A " rys. 78 są przyczepione do pokrywy bagażnika, to podczas otwierania pokrywy bagażnika półka pod szybą tylną (zwana dalej krótko półką) zostanie uniesiona razem z nią.

Gdy zachodzi potrzeba przewiezienia ładunku o większych wymiarach, można wymontować półkę.

Podnoszenie i ryglowanie

Odryglowanie

Półka wypina się z uchwytów C " rys. 78.

Wymontowanie

Zamontowanie

UWAGA
  •  Na półce nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. Mogłyby one podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia stanowić zagrożenie dla jadących.
  •  Nigdy nie jeździć z podniesioną półką.

Siatki do mocowania bagażu

Rys. 76 Siatki do mocowania bagażu / widok mocowania w tylnej części bagażnika Rys. 77 Widok mocowania za kanapą tylną Mocowanie siatek " ...

Regulowana podłoga ładunkowa

Rys. 79 Ustawienie regulowanej podłogi ładunkowej w górnej pozycji: podnieść / w stanie podniesionym Rys. 80 Regulowana podłoga ładu ...

Categorie