Skoda Citigo: Pedały

Nic nie może ograniczać ruchu pedałów ani dostępu do nich! W przestrzeni na stopy kierowcy może znajdować się wyłącznie dywanik podłogowy przymocowany do odpowiednich punktów mocowania.

Używać tylko dywaników podłogowych dostarczonych fabrycznie lub z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA, mocowanych do odpowiednich punktów mocowania.

UWAGA W przestrzeni na stopy kierowcy nie mogą znajdować się żadne przedmioty - ryzyko uniemożliwienia lub ograniczenia obsługi pedałów!

Ręczna zmiana biegów

Rys. 93 Schemat zmiany biegów Na dźwigni zmiany biegów przedstawiony jest schemat zmiany biegów dla poszczególnych pozycji biegów " ...

Zautomatyzowana skrzynia biegów

...

Categorie