Skoda Citigo: Parametry wyświetlane przez wskaźnik wielofunkcyjny

Skoda Citigo –> Obsługa –> Wskaźniki i lampki kontrolne –> Wskaźnik wielofunkcyjny (MFA) –> Parametry wyświetlane przez wskaźnik wielofunkcyjny

Przegląd danych jazdy (w zależności od wyposażenia).

Zegar

Wskazywany jest aktualny czas.

Temperatura zewnętrzna

Jeśli temperatura na zewnątrz spada poniżej +4C pojawia się wskazanie temperatury i symbol płatka śniegu (wskazanie
niskiej temperatury), który miga najpierw przez kilka sekund, a następnie wyświetla się razem ze wskazaniem temperatury.

Czas jazdy

Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy od ostatniego wyzerowania pamięci.

Maksymalna wyświetlana wartość wynosi 19 godzin i 59 minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Bieżące zużycie paliwa

Na podstawie tej wartości można dopasować styl jazdy do zakładanego zużycia paliwa.

W stojącym albo jadącym powoli samochodzie zużycie paliwa jest wyświetlane w l/h (w modelach dla niektórych krajów wyświetla się --,- km/l).

Średnie zużycie paliwa

Parametr jest obliczany w sposób ciągły od ostatniego wyzerowania pamięci.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 300 metrów jazdy parametr nie jest wyświetlany.

Zasięg jazdy

Wartość ta informuje, jaką odległość w km można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości paliwa w zbiorniku i dotychczasowym stylu jazdy.

Dzięki ekonomicznej jeździe parametr może wzrosnąć.

Odległość

Na wyświetlaczu pokazywana jest odległość, jaka została pokonana od ostatniego wyzerowania pamięci.

Maksymalna wartość wynosi 1999 km. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Średnia prędkość jazdy

Parametr jest obliczany w sposób ciągły od ostatniego wyzerowania pamięci.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 300 metrów jazdy parametr nie jest wyświetlany.

Bieżąca prędkość jazdy

Wskazanie jest zgodne ze wskazaniem prędkościomierza.

Temperatura płynu chłodniczego

Jeżeli temperatura płynu chłodniczego mieści się w zakresie 80-110C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura płynu chłodniczego jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału gazu i dużego obciążania silnika.

Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości Ustawić limit prędkości, np. maksymalną dozwoloną pręd

ość na terenach zabudowanych ", Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości.

Obsługa

Rys. 24 Przyciski na dźwigni obsługowej Niektóre funkcje wskaźnika wielofunkcyjnego można obsługiwać przyciskami na dźwigni obs ...

Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości

System umożliwia ustanowienie limitu prędkości, po przekroczeniu którego rozlega się sygnał dźwiękowy. Jednocześnie na wyświetl ...

Categorie