Skoda Citigo: Pamięć

Wskaźnik wielofunkcyjny - przykład wskazania pamięci
Rys. 25 Wskaźnik wielofunkcyjny - przykład wskazania pamięci

W dwóch pamięciach 1 i 2 zapisywane są następujące dane jazdy.

Wskazania wybranej pamięci pojawiają się na wyświetlaczu w pozycji A " rys. 25.

"1" - pamięć przejazdu

Pamięć zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do wyłączenia zapłonu.

Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłączenia zapłonu, nowe informacje zaktualizują dane dotychczasowej jazdy.

Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycznie zerowana.

"2" - pamięć długoterminowa

Pamięć zbiera informacje o dowolnej liczbie przejazdów o łącznym czasie trwania do 19 godzin i 59 minut lub przebiegu do 1999 km.

Gdy następuje przekroczenie jednej z podanych wartości, pamięć jest zerowana i obliczenia zaczynają się od nowa.

Pamięć podróży, inaczej niż pamięć przejazdu, nie jest automatycznie kasowana po przerwie dłuższej niż 2 godziny.

Wybieranie pamięci

Obsługa ".

Resetowanie pamięci

Obsługa ".

Informacja Odłączenie akumulatora pojazdu powoduje skasowanie wszystkich wartości pamięci.

Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości

System umożliwia ustanowienie limitu prędkości, po przekroczeniu którego rozlega się sygnał dźwiękowy. Jednocześnie na wyświetl ...

Ustawianie godziny

Rys. 26 Przyciski na zestawie wskaźników - wariant 1 Czas ustawia się w następujący sposób.  Wybrać wskaźnik godziny na w ...

Categorie