Skoda Citigo: Otwieranie / zamykanie drzwi

Skoda Citigo –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Otwieranie / zamykanie drzwi

Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi
Rys. 30 Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi

Otwieranie z zewnątrz

Otwieranie od wewnątrz

Zamykanie od wewnątrz

UWAGA
  •  Sprawdzić, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte, w przeciwnym razie mogą otworzyć się nagle podczas jazdy - zagrożenie życia!
  •  Drzwi otwierać i zamykać tylko wtedy, gdy w obszarze otwierania i zamykania nie ma nikogo - ryzyko obrażeń!
  •  Otwarte drzwi mogą się samoczynnie zamknąć pod wpływem silnego wiatru lub gdy samochód stoi na wzniesieniu - ryzyko obrażeń!
  •  Nigdy nie jeździć z otwartymi drzwiami - zagrożenie życia!

Blokada zamków

Gdy samochód zostanie zaryglowany z zewnątrz, blokada zamków uniemożliwia otwarcie drzwi od środka. Włączenie blokady zamków po za ...

Klamka wewnętrzna drzwi

Rys. 31 Klamka wewnętrzna drzwi W pojazdach bez centralnego ryglowania drzwi nieposiadające zamka można zaryglować i odryglowywać od wewnątrz pr ...

Categorie