Skoda Citigo: Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Skoda Citigo –> Wskazówki eksploatacyjne –> Sprawdzanie i dolewanie płynów –> Komora silnika –> Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Otwieranie pokrywy komory silnika
Rys. 106 Otwieranie pokrywy komory silnika

Otwieranie pokrywę

Przed podniesieniem pokrywy komory silnika należy się upewnić, czy ramiona wycieraczek nie są podniesione z szyby przedniej, ponieważ mogłyby uszkodzić lakier na pokrywie.

Następuje odryglowanie pokrywy.

Zamykanie pokrywy

Sprawdzić, czy pokrywa komory silnika została prawidłowo zamknięta.

UWAGA
  •  W razie zauważenia w czasie jazdy, że pokrywa komory silnika nie jest zamknięta, należy natychmiast zatrzymać samochód i zamknąć pokrywę - ryzyko wypadku!
  •  Uważać, aby podczas zamykania pokrywy komory silnika nie przytrzasnąć żadnych części ciała - niebezpieczeństwo urazu!

OSTROŻNIE Nie wolno unosić pokrywy komory silnika za dźwignię odryglowującą " rys. 106.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika Przegl& ...

Przegląd komory silnika

Rys. 107 Zasada działania: komora silnika Rozmieszczenie elementów w komorze silnika " rys. 107 Bagnet do pomiaru poziomu oleju silnikowego Zbiornik pł ...

Categorie