Skoda Citigo: Opis obsługi

Skoda Citigo –> Jazda –> Układy wspomagające –> Tempomat –> Opis obsługi

Elementy obsługowe tempomatu
Rys. 99 Elementy obsługowe tempomatu

Przegląd elementów obsługowych GRA " rys. 99

 1.   Wyłączenie GRA (kasowanie
  ustawionej prędkości) Przerwanie regulacji (pozycja
  sprężynowania) Włączenie GRA (regulacja
  wyłączona)
 2.   Ponowne przejęcie
  regulacjia) / zwiększenie prędkości
 3.   Rozpoczęcie regulacji
  / obniżenie prędkości

a) Jeżeli nie została ustawiona żadna prędkość, przejmowana jest prędkość aktualna.

Po uruchomieniu regulacji, GRA reguluje prędkość pojazdu zgodnie z aktualną prędkością, a na wyświetlaczu zestawu wskaźników świeci się lampka kontrolna .


Po przerwaniu regulacji zapisana prędkość może zostać ponownie przejęta przez wciśnięcie przycisku B .

Automatyczne przerwanie regulacji

Automatyczne przerwanie regulacji następuje, gdy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń.

UWAGA
 •  Aby nie doszło do niezamierzonego włączenia tempomatu, układ ten należy wyłączać za każdym razem, gdy nie jest już potrzebny.
 •  Regulację można przywrócić tylko wtedy, gdy ustawiona prędkość nie będzie zbyt duża w aktualnych warunkach ruchu drogowego.

Informacja Podczas regulacji prędkość może zostać zwiększona przez wciśnięcie pedału gazu. Po zwolnieniu pedału gazu prędkość jazdy się zmniejszy do wcześniej zapamiętanej wartości.

Zasada działania

Podstawowe warunki dla uruchomienia regulacji GRA jest włączony. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów włączyć drugi lub wyż ...

City Safe Drive

...

Categorie