Skoda Citigo: Oparcia kanapy tylnej

Skoda Citigo –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Funkcje foteli –> Oparcia kanapy tylnej

 Składanie oparcia
 Rys. 55 Składanie oparcia

Oparcie kanapy można złożyć do przodu w celu powiększenia powierzchni bagażnika.

W samochodzie z dzieloną kanapą oparcia można składać pojedynczo.

Składanie oparć dzielonych

Składanie oparć jednoczęściowych

Rozkładanie oparć dzielonych

Rozkładanie oparć jednoczęściowych

UWAGA
  •  Jeżeli na kanapie tylnej siedzą osoby, upewnić się, że dane oparcia są prawidłowo zablokowane.
  •  Po rozłożeniu oparć pasy bezpieczeństwa i zamki pasów bezpieczeństwa muszą być gotowe do użycia.
  •  Oparcia muszą być pewnie zaryglowane, aby w razie gwałtownego hamowania z bagażnika nie mogły się wyśliznąć do przodu żadne przedmioty - ryzyko odniesienia obrażeń.

OSTROŻNIE Podczas składania oparć uważać, aby nie uszkodzić pasów bezpieczeństwa.

Nie dopuścić do zakleszczenia tylnych pasów bezpieczeństwa przez złożone oparcie.

Rozkładane oparcie fotela pasażera

Rys. 54 Składanie oparcia fotela pasażera Oparcie fotela pasażera można złożyć do przodu w położenie poziome. Składanie ...

Transport i wyposażenie praktyczne

...

Categorie