Skoda Citigo: Odryglowanie i zaryglowanie

Skoda Citigo –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Samochód jest wyposażony w system centralnego ryglowania.

Centralne ryglowanie umożliwia jednoczesne ryglowanie i odryglowywanie wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika.

W zależności od wyposażenia po odryglowaniu obowiązują podane niżej zasady.

W zależności od wyposażenia po zaryglowaniu obowiązują poniższe zasady.

Gdy po zaryglowaniu samochodu nastąpi otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika, kierunkowskazy migną dopiero po zamknięciu.

Zabezpieczenie przed przypadkowym odryglowaniem pojazdu

Jeżeli samochód zostanie odryglowany, lecz w ciągu 30 sekund nie zostaną otwarte żadne drzwi ani pokrywa bagażnika, zamki automatycznie zaryglują się z powrotem, a blokada zamków zostanie ponownie włączona.

Automatyczne zaryglowanie / odryglowanie

Po przekroczeniu prędkości 15 km/h wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są automatycznie ryglowane.

Wyjęcie kluczyka zapłonu powoduje ponowne automatyczne odryglowanie samochodu.

Samochód może też zostać odryglowany przez kierowcę przez naciśnięcie przycisku centralnego ryglowania.

Drzwi pojazdu można odryglować i otworzyć w dowolnym momencie przez jednokrotne pociągnięcie za klamkę drzwi.

UWAGA
  •  Opuszczając pojazd, nigdy nie zostawiać w nim kluczyka. Osoby nieupoważnione, np. dzieci, mogłyby zaryglować samochód, włączyć zapłon lub uruchomić silnik - ryzyko obrażeń i wypadku!
  •  Opuszczając pojazd, nigdy nie pozostawiać w nim bez nadzoru osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci. Osoby te prawdopodobnie nie byłyby w stanie samodzielnie opuścić pojazdu ani sobie pomóc. Przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach istnieje ryzyko zagrożenia życia!

OSTROŻNIE

Odryglowanie i otwieranie

...

Odryglowanie / zaryglowanie kluczykiem przez wkładkę zamka

Rys. 27 Lewasamochodu: obracanie kluczyka w celu odryglowania bądź zaryglowania Kluczyk umożliwia odryglowanie lub zaryglowanie pojazdu za pomocą zamka w ...

Categorie