Skoda Citigo: Obsługa

Obsługa dachu przesuwno-uchylnego
Rys. 38 Obsługa dachu przesuwno-uchylnego

Dach przesuwno-uchylny można obsługiwać za pomocą włącznika obrotowego.

Obsługa dachu przesuwno-uchylnego

Otwieranie pełne
A Otwieranie częściowe Ustawienie komfortowe
1 Uchylanie (włącznik w pozycji ) 2 Zamykanie (włącznik w pozycji )

UWAGA Podczas obsługi dachu przesuwno-uchylnego należy zachować ostrożność w celu uniknięcia zgniecenia - ryzyko obrażeń!

OSTROŻNIE Zimą przed otwarciem dachu przesuwno-uchylnego należy w razie potrzeby usunąć z dachu śnieg i lód, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu napędowego.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Obsługa Wyłącznik przeciążen ...

Wyłącznik przeciążeniowy

Dach przesuwno-uchylny posiada wyłącznik przeciążeniowy. Dach przesuwno-uchylny zatrzymuje się i cofa kilka centymetrów, jeśli z powodu jak ...

Categorie