Skoda Citigo: Lampki kontrolne

Skoda Citigo –> Obsługa –> Wskaźniki i lampki kontrolne –> Lampki kontrolne

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Lampki kontrolne sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki.

Zapaleniu się niektórych lampek kontrolnych mogą towarzyszyć sygnały akustyczne.

Po włączeniu zapłonu na krótko zapala się kilka lampek kontrolnych, informujących o sprawności układów pojazdu.

Jeżeli sprawdzane układy są w prawidłowym stanie, odpowiednie lampki kontrolne gasną kilka sekund po włączeniu zapłonu.

UWAGA
 •  Zignorowanie zapalonych lampek kontrolnych na tablicy rozdzielczej oraz symboli kontrolnych na wyświetlaczu może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.
 •  Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć silnik i włączyć światła awaryjne ". Ustawić trójkąt ostrzegawczy w przepisowej odległości.
 •  Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w komorze silnika koniecznie uwzględnić następujące ostrzeżenia ", Komora silnika.

Hamulec ręczny


Gdy świeci się - zaciągnięty
jest hamulec ręczny.

Dodatkowo rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, jeżeli przez co najmniej 3 sekundy samochód będzie jechał z prędkością większą niż 6 km/h.

Układ hamulcowy


Gdy świeci się - poziom płynu
hamulcowego jest zbyt niski lub wystąpiła usterka w systemie ABS.

UWAGA
 •  Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się razem z
  lampką kontrolną

  ",

  Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS), nie wolno
  kontynuować jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.
 •  Usterka układu hamulcowego lub ABS może wydłużać drogę hamowania pojazdu - niebezpieczeństwo wypadku!

Kontrolka niezapiętego pasa
bezpieczeństwa

Gdy świeci się - kierowca lub
pasażer nie zapiął pasa bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 20 km/h miga lampka kontrolna i jednocześnie rozlega
się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Jeśli kierowca lub pasażer w czasie kolejnych 90 sekund nie zapnie pasa, sygnał ostrzegawczy wyłącza się, ale lampka kontrolna pozostaje nadal zapalona.


Alternator


Gdy świeci się - akumulator
pojazdu nie jest ładowany przy uruchomionym silniku.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

OSTROŻNIE Jeżeli podczas jazdy oprócz lampki kontrolnej zapala się również lampka
kontrolna ",
nie kontynuować jazdy - istnieje
ryzyko uszkodzenia silnika! Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Ciśnienie oleju za niskie


Gdy świeci się lub miga -
ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie.

Jako dźwięk ostrzegawczy rozlega się również sygnał akustyczny.

Gdy świeci się lub miga lampka kontrolna, nie wolno kontynuować jazdy, nawet
jeśli poziom oleju jest prawidłowy! Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

Płyn chłodniczy


Gdy świeci się lub miga -
temperatura płynu chłodniczego jest zbyt wysoka lub poziom płynu chłodniczego jest zbyt niski.

Rozlega się pojedynczy sygnał ostrzegawczy.

Jeżeli stan płynu chłodniczego mieści się w przepisowym zakresie, mogła nastąpić awaria wentylatora chłodnicy.

Jeżeli poziom płynu chłodniczego i bezpiecznik wentylatora są w prawidłowym stanie, a lampka kontrolna
świeci się mimo to, nie kontynuować
jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.


Zautomatyzowana skrzynia biegów


Usterka

Gdy świeci się - w
zautomatyzowanej skrzyni biegów wystąpiła usterka.

Rozlega się pojedynczy sygnał ostrzegawczy.

Nie wolno kontynuować jazdy!
Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Ograniczenie funkcjonowania

Gdy świeci się i nie ma
możliwości zmiany biegu - z powodów technicznych mogło nastąpić ograniczenie funkcjonowania zautomatyzowanej skrzyni biegów.

Jeżeli po włączeniu zapłonu nadal świeci się lampka kontrolna , zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Skrzynia biegów przegrzana

Gdy świeci się względnie również
- zautomatyzowana skrzynia biegów
jest przegrzana.

Rozlega się pojedynczy sygnał ostrzegawczy.

Jeżeli lampka kontrolna nadal
świeci, zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i zaczekać, aż skrzynia biegów się schłodzi.

Dalsze informacje ", Zautomatyzowana skrzynia biegów.


Układ wspomagania kierownicy

Gdy świeci się - doszło do
całkowitego uszkodzenia układu wspomagania kierownicy - brak wspomagania (potrzeba znacznie większej siły do kierowania).

Gdy świeci się - doszło do
częściowej usterki układu wspomagania kierownicy - może być potrzebna większa siła do kierowania.

Jeżeli lampka kontrolna nie zaświeci się po ponownym uruchomieniu silnika, układ wspomagania jest znowu w pełni gotowy do pracy.

Jeżeli lampka kontrolna ponownie się zaświeci, zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Odłączenie akumulatora pojazdu

Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po uruchomieniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .


Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kontrolna powinna się wyłączyć.

Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika i krótkiej jeździe lampka kontrolna nie wyłączy się, w systemie jest błąd.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Stabilizacja toru jazdy (ESC)
/ kontrola trakcji (ASR)

Gdy miga - trwa ingerencja ESC
lub ASR.

Gdy świeci się - w ESC lub ASR
wystąpiła usterka.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Ponieważ układ ESC współpracuje z systemem ABS, lampka kontrolna ESC włącza się również przy uszkodzeniu systemu ABS.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się
po uruchomieniu silnika, ESC lub ASR może być wyłączony z przyczyn technicznych.

Jeżeli lampka kontrolna nie
świeci się po ponownym uruchomieniu silnika, ESC lub ASR jest znowu w pełni gotowy do pracy.

Odłączenie akumulatora pojazdu

Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po uruchomieniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .


Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kontrolna powinna się wyłączyć.

Jeśli po krótkiej jeździe lampka kontrolna nie wyłączy się, w systemie jest usterka.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Dalsze informacje odnośnie systemu ESC ", Stabilizacja toru jazdy (ESC) lub systemu ASR ", Kontrola trakcji (ASR)

Układ zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

Gdy świeci się - w układzie ABS
wystąpiła usterka.

Samochód można zahamować tylko przy użyciu hamulców bez systemu ABS.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

W przypadku usterki systemu ABS wyłączone zostają również inne systemy hamowania i stabilizacji ", Systemy hamowania i stabilizacji.

UWAGA
 •  Usterka systemu ABS lub układu hamulcowego może wydłużać drogę hamowania pojazdu - ryzyko wypadku!
 •  Jeżeli lampka kontrolna ABS zaświeci się razem
  z lampką kontrolną
  ",
  nie
  kontynuować jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Ciśnienie powietrza w oponach

Zmiana ciśnienia w oponach

Gdy świeci się - doszło do
zmiany ciśnienia w oponach.

Jako dźwięk ostrzegawczy rozlega się również sygnał akustyczny.

Usterka systemu

Gdy przez ok. 1 minutę miga , a
następnie się świeci - doszło do usterki w systemie kontroli ciśnienia w oponach.

Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika lampka kontrolna dalej miga, w
systemie jest usterka.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Odłączenie akumulatora pojazdu

Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po uruchomieniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .


Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kontrolna powinna się wyłączyć.

Jeśli po krótkiej jeździe lampka kontrolna nie wyłączy się, w systemie jest usterka.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Inne zdarzenia

Powód zaświecenia się lampki kontrolnej może być następujący.


OSTROŻNIE W pewnych warunkach (np. podczas jazdy sportowej, zimą lub na drogach gruntowych) lampka kontrolna w
zestawie wskaźników może zadziałać z opóźnieniem lub wcale się nie włączyć.

Tylne światło przeciwmgłowe


Gdy świeci się - włączone jest
tylne światło przeciwmgłowe.

System kontroli spalin


Gdy świeci się - w systemie
kontroli spalin wystąpiła usterka. System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Kontrola sterownika silnika


Gdy świeci się - w
elektronicznym sterowniku silnika wystąpiła usterka.

System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Układ poduszek powietrznych


Usterka układu

Gdy świeci się - w układzie
poduszek powietrznych wystąpiła usterka.

Dotyczy to także przypadku, gdy po włączeniu zapłonu lampka kontrolna w ogóle się nie włącza.

Gotowość poduszek powietrznych do działania jest nadzorowana automatycznie także wtedy, gdy jedna z poduszek jest wyłączona.

Jedna z poduszek powietrznych lub napinacz pasa został wyłączony przy użyciu przyrządu diagnostycznego

Po włączeniu zapłonu przez ok. 4 sekundy świeci się , po czym miga przez
ok. 12 sekund.

Czołowa poduszka powietrzna pasażera została wyłączona wyłącznikiem poduszki powietrznej

Przez kilka sekund po włączeniu zapłonu świeci się .


Po włączeniu zapłonu w środkowej części deski rozdzielczej świeci się z napisem
", Wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej pasażera.

UWAGA W przypadku usterki układu poduszek powietrznych istnieje ryzyko, że w razie wypadku układ nie zadziała. Niezwłocznie należy zlecić sprawdzenie układu specjalistycznej stacji obsługi.

Hamulec ręczny -
zautomatyzowana skrzynia biegów

Gdy świeci się lub miga -
zaciągnięty jest hamulec ręczny.

Dalsze informacje ", Zautomatyzowana skrzynia biegów.

Pedał hamulca (zautomatyzowana
skrzynia biegów)

Gdy świeci się - nacisnąć pedał
hamulca.

Dalsze informacje ", Zautomatyzowana skrzynia biegów.


Kierunkowskazy


Gdy miga - włączony jest lewy
kierunkowskaz.

Gdy miga - włączony jest prawy
kierunkowskaz.

W razie usterki w kierunkowskazach lampka kontrolna miga dwa razy szybciej.

Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy i obie lampki kontrolne.

Tempomat


Gdy świeci się - tempomat
steruje prędkością pojazdu.

Światła drogowe


Gdy świeci się - włączone są
światła drogowe lub sygnał świetlny.


Lampka niezapiętego tylnego pasa bezpieczeństwa

Gdy świeci się - pas
bezpieczeństwa na siedzeniu tylnym nie został zapięty.

Gdy świeci się - pas
bezpieczeństwa na siedzeniu tylnym został zapięty.

Zapięcie lub odpięcie pasa bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu wskazywane jest przez odpowiednią lampkę, która włącza się na moment i wskazuje aktualny stan pasa!

City Safe Drive


Gdy szybko miga - system City
Safe Drive automatycznie wyhamowuje pojazd.

Gdy wolno miga - system jest
niedostępny lub wystąpiła usterka systemu.

Jeśli system został wyłączony, a pojazd porusza się z prędkością ok. 5-30 km/h, na wyświetlaczu zestawu wskaźników świeci symbol kontrolny .


Jeśli system zostanie włączony, na wyświetlaczu zestawu wskaźników świeci się przez ok. 5 s symbol kontrolny .


Dalsze informacje ", City Safe Drive.

/
START-STOP

Gdy świeci się - system
START-STOP jest włączony.

Gdy świeci się - system START-STOP
jest włączony, lecz nie jest możliwe automatyczne wyłączenie silnika.

Gdy miga - system START-STOP jest
niedostępny.

Dalsze informacje ", System START-STOP.

Ustawianie godziny

Rys. 26 Przyciski na zestawie wskaźników - wariant 1 Czas ustawia się w następujący sposób.  Wybrać wskaźnik godziny na w ...

Odryglowanie i otwieranie

...

Categorie