Skoda Citigo: Kratki nawiewu powietrza

Skoda Citigo –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Kratki nawiewu powietrza

Kratki nawiewu powietrza
Rys. 85 Kratki nawiewu powietrza

W przypadku kratek wylotu powietrza 3 " rys. 85 istnieje możliwość zmiany kierunku strumienia powietrza oraz oddzielnego zamykania i otwierania poszczególnych kratek.

Otwieranie

Zamykanie

Zmiana kierunku strumienia powietrza

Zależnie od ustawienia rozdziału powietrza na panelu obsługi ogrzewania lub klimatyzacji aktywne są następujące kratki nawiewu.

Zmiana kierunku strumienia powietrza


Zmiana kierunku strumienia powietrza


OSTROŻNIE Aby ogrzewanie i chłodzenie działały prawidłowo, nie zakrywać kratek nawiewu powietrza żadnymi przedmiotami.

Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Gdy włączony jest zamknięty obieg powietr ...

Komunikacja i multimedia

Telefon i Move & fun ...

Categorie