Skoda Citigo: Hamulec ręczny

Skoda Citigo –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Hamowanie i parkowanie –> Hamulec ręczny

Hamulec ręczny
Rys. 92 Hamulec ręczny

Hamulec ręczny służy do zabezpieczenia pojazdu przed niepożądanym ruszeniem po zatrzymaniu lub zaparkowaniu pojazdu.

Zaciąganie

Zwalnianie

Gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny, a zapłon jest włączony, włącza się lampka kontrolna hamulca ręcznego .


W razie przypadkowego ruszenia z zaciągniętym hamulcem ręcznym rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Ostrzeżenie o zaciągniętym hamulcu ręcznym uaktywnia się, jeżeli przez dłużej niż ok. 3 sekundy samochód jedzie z prędkością przekraczającą 5 km/h.

UWAGA Zaciągnięty hamulec ręczny należy całkowicie zwolnić. Częściowe zwolnienie hamulca ręcznego powoduje przegrzanie tylnych hamulców. Może to wpływać negatywnie na działanie układu hamulcowego i skrócić okres jego eksploatacji - ryzyko wypadku!

Informacje na temat hamowania

Zużycie Zużycie klocków hamulcowych jest zależne od warunków eksploatacji i stylu jazdy. Gdy samochód jest często używany w warun ...

Parkowanie

Aby zatrzymać i zaparkować pojazd, należy znaleźć miejsce o odpowiedniej nawierzchni " . Czynności podczas parkowania należy wykonywać ...

Categorie