Skoda Citigo: Hamowanie i parkowanie

Skoda Citigo –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Hamowanie i parkowanie

Ręczne wyłączanie / włączanie systemu

Rys. 91 Przycisk systemu START-STOP Wyłączanie / włączanie  Nacisnąć przycisk z symbolem " rys. 91. Po wyłączeniu syste ...

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Informacje na temat hamowania Hamulec ręczny ...

Categorie