Skoda Citigo: Gniazdo 12 V

Gniazdo 12 V
  Rys. 65 Gniazdo 12 V

Używanie

Gniazdo i podłączone do niego urządzenie może być używane tylko przy włączonym zapłonie.

UWAGA Wskazówki dotyczące urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego.
  •  Urządzenie należy podczas jazdy bezpiecznie zablokować, aby w razie nagłego hamowania lub wypadku nie było rzucane wewnątrz pojazdu - zagrożenie życia!
  •  Podłączone urządzenia mogą rozgrzewać się podczas pracy - niebezpieczeństwo obrażeń lub pożaru! Jeżeli podłączone urządzenie elektryczne nadmiernie się nagrzewa, należy je natychmiast wyłączyć i wyjąć z gniazda.

 

UWAGA Używanie gniazda w nienależyty sposób może spowodować pożar, oparzenia i inne ciężkie obrażenia. Dlatego opuszczając pojazd, nigdy nie pozostawiać w nim bez nadzoru osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci.

OSTROŻNIE

Popielniczka

  Rys. 64 Wyjmowanie popielniczki Popielniczka może być używana wyłącznie do odkładania popiołu, papierosów, cygar itp. " . ...

Stojak dla urządzeń multimedialnych

  Rys. 66 Stojak dla urządzeń multimedialnych Stojak dla urządzeń multimedialnych " rys. 66 służy do odkładania telefonu komó ...

Categorie