Skoda Citigo: Elementy obsługowe

Skoda Citigo –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Elementy obsługowe

Elementy obsługowe ogrzewania
Rys. 83 Elementy obsługowe ogrzewania

Elementy obsługowe klimatyzacji
Rys. 84 Elementy obsługowe klimatyzacji

Poszczególne funkcje można ustawiać, włączać i wyłączać przez przekręcenie lub przesunięcie elementów obsługowych ewent. naciśnięcie przycisku.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych " rys. 83 oraz " rys. 84

  1. Regulacja temperatury
  1. Ustawianie prędkości obrotowej dmuchawy (poziom 0: dmuchawa wył., poziom 4: maksymalna prędkość obrotowa)
  2. Ustawianie kierunku nawiewu powietrza "
  1. Zamknięty obieg powietrza

Włączanie / wyłączanie chłodzenia
(gdy funkcja jest włączona na przycisku świeci się lampka kontrolna)

Informacja

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Elementy obsługowe Zamknięty obieg powietrz ...

Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Gdy włączony jest zamknięty obieg powietr ...

Categorie