Skoda Citigo: Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferycznych

Skoda Citigo –> Wskazówki eksploatacyjne –> Pielęgnacja i konserwacja –> Prace serwisowe, dostosowania i zmiany techniczne –> Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferycznych

Jeżeli Państwa samochód eksploatowany będzie w krajach, w których panują inne niż przewidziano warunki atmosferyczne, prosimy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.

Doradzi on Państwu, czy należy podjąć jakieś środki zaradcze, aby zapewnić pełne funkcjonowanie pojazdu oraz uniknąć uszkodzeń.

Chodzi np. o wymianę płynu chłodniczego, akumulatora itp.

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferyczny ...

Badania techniczne

W wielu krajach istnieje określony przepisami wymóg, by samochód okresowo poddawać badaniom technicznym w celu sprawdzenia, czy jego stan techniczny umo&# ...

Categorie