Skoda Citigo: Czołowe poduszki powietrzne

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera w desce rozdzielczej
Rys. 7 Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera w desce rozdzielczej

Bezpieczny odstęp od kierownicy
 Rys. 8 Bezpieczny odstęp od kierownicy

Czołowe poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę głowy i górnej części tułowia kierowcy i pasażera w czasie poważniejszego zderzenia czołowego.

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w kierownicy, a czołowa poduszka powietrzna pasażera w desce rozdzielczej powyżej schowka podręcznego " rys. 7 - A.

Wyzwolenie poduszek powietrznych powoduje rozwinięcie ich przed kierowcą i pasażerem " rys. 8 - B. Przez zanurzanie się kierowcy i pasażera w całkowicie napełnione poduszki powietrzne następuje łagodne wyhamowanie ich ruchu do przodu, co zmniejsza ryzyko urazu głowy i górnej części tułowia.

UWAGA Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
  •  Dla kierowcy i pasażera ważne jest, aby zachowywać odstęp co najmniej 25 cm od kierownicy lub od deski rozdzielczej A " rys. 8. Jeżeli ten minimalny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia! Ponadto fotele muszą być zawsze ustawione odpowiednio do wzrostu siedzącej osoby.
  •  Podczas napełniania poduszek powietrznych działają duże siły i w przypadku niewłaściwej pozycji siedzącej lub złego ustawienia fotela może dojść do obrażeń ciała.
  •  Między osobami jadącymi z przodu a poduszkami powietrznymi nie mogą znajdować się żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty.

 

UWAGA Czołowa poduszka powietrzna a przewożenie dzieci
  •  W żadnym razie nie przewozić na przednim fotelu niezabezpieczonych dzieci. Gdyby wskutek wypadku nastąpiło wyzwolenie poduszki powietrznej, dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń!
  •  Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, w którym dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera ", Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera. Jeśli się tego nie uczyni, wyzwolenie czołowej poduszki powietrznej pasażera może spowodować u dziecka poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.

 

UWAGA Wskazówki ogólne
  •  Nie wolno oklejać, osłaniać ani w inny sposób modyfikować kierownicy, ani pokrywy poduszki powietrznej w desce rozdzielczej po stronie pasażera.

    Części te można czyścić tylko suchą ściereczką lub ściereczką lekko zwilżoną wodą. Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej bliskości nie wolno montować żadnych przedmiotów (np. uchwytów na kubki, uchwytów do telefonu itp.).

  •  Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni modułu poduszki powietrznej w desce rozdzielczej po stronie pasażera.

Informacja

Przegląd poduszek powietrznych

Wprowadzenie do tematu W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Czołowe poduszki powietrzne ...

Boczne poduszki powietrzne Head-thorax

Rys. 9 Miejsce montażu bocznej poduszki powietrznej w fotelu przednim / zasięg rozwijania bocznej poduszki powietrznej Boczne poduszki powietrzne Head-thorax zapew ...

Categorie