Skoda Citigo: CNG

Pozycja naklejki CNG / naklejka CNG
Rys. 105 Pozycja naklejki CNG / naklejka CNG

Pojazd G-TEC może być zasilany tylko sprężonym gazem ziemnym lub benzyną.

W niektórych krajach przepisy obowiązujące w danym kraju wymagają oznaczenia pojazdów z instalacją gazową za pomocą jednej z naklejek " rys. 105.

Pozycja naklejki CNG " rys. 105.

Jakość gazu ziemnego i zużycie

W zależności od dostawcy gazu ziemnego jakość gazu (wartość opałowa gazu) może się zmieniać. System silnika automatycznie dopasowuje się do jakości gazu ziemnego.

Automatyczne przełączenie z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny

Pojazd automatycznie przełącza się z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny, np. gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji.

Raz na pół roku należy opróżnić zbiornik benzyny, aż do zaświecenia się lampki kontrolnej i ponownie zatankować
benzynę. Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu paliwowego oraz utrzymania jakości paliwa.

Zapach gazu

W przypadku wyczucia zapachu gazu należy postępować w następujący sposób.

Usunąć usterkę instalacji gazowej, korzystając z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Samochody zasilane gazem ziemnym muszą być poddawane regularnym przeglądom instalacji gazowej w specjalistycznej stacji obsługi.

UWAGA Nigdy nie należy ignorować zapachu gazu w samochodzie lub podczas tankowania - istnieje ryzyko pożaru, wybuchu i odniesienia obrażeń.

Tankowanie CNG (skompresowany gaz ziemny)

Rys. 104 Króciec wlewowy gazu ziemnego Tankowanie gazu zmiennego można rozpocząć po spełnieniu następującego warunku. Silnik i zapł ...

Komora silnika

...

Categorie