Skoda Citigo: Boczne poduszki powietrzne Head-thorax

Skoda Citigo –> Bezpieczeństwo –> Układ poduszek powietrznych –> Przegląd poduszek powietrznych –> Boczne poduszki powietrzne Head-thorax

 Miejsce montażu bocznej poduszki powietrznej w fotelu przednim / zasięg rozwijania bocznej poduszki powietrznej
Rys. 9 Miejsce montażu bocznej poduszki powietrznej w fotelu przednim / zasięg rozwijania bocznej poduszki powietrznej

Boczne poduszki powietrzne Head-thorax zapewniają pasażerom dodatkową ochronę górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha, miednicy) w czasie silnego zderzenia bocznego.

Boczne poduszki powietrzne są wbudowane w tapicerkę oparć foteli przednich " rys. 9 - A.

Podczas zanurzania się w całkowicie napełnioną poduszkę powietrzną " rys. 9 - B następuje wytłumienie ruchu w bok osoby jadącej samochodem i zmniejszenie ryzyka zranienia głowy i górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha i miednicy) od strony drzwi.

UWAGA Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
  •  Głowa osoby jadącej nigdy nie powinna się znajdować w zasięgu działania bocznej poduszki powietrznej. W przeciwnym razie w czasie wypadku mogłoby dojść do ciężkich obrażeń. Dotyczy to zwłaszcza dzieci przewożonych bez odpowiedniego fotelika dziecięcego ", Bezpieczeństwo dziecka a boczna poduszka powietrzna.
  • Między osobami jadącymi a poduszkami powietrznymi nie mogą znajdować się żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty. Na drzwiach nie mogą być założone żadne akcesoria, takie jak np. uchwyty na napoje.
  •  Jeśli w czasie jazdy dzieci siedzą w niewłaściwej pozycji, w razie wypadku są narażone na zwiększone ryzyko obrażeń. Może to skutkować ciężkimi obrażeniami ciała ", Fotelik dziecięcy.

 

UWAGA
  •  W zasięgu działania bocznej poduszki powietrznej nie wolno kłaść żadnych przedmiotów - ryzyko obrażeń!
  •  Sterownik poduszek powietrznych działa, wykorzystując sygnały czujników ciśnienia umieszczonych w drzwiach przednich. Z tego powodu zarówno w drzwiach, jak i w obudowie drzwi, nie wolno dokonywać żadnych zmian (np. montować dodatkowych głośników). Dalsze informacje ", Poduszki powietrzne.
  •  Na bok oparcia fotela nie wolno wywierać dużej siły (np. uderzać, kopać itp.), gdyż może to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. Uszkodzona boczna poduszka powietrzna mogłaby nie zadziałać w czasie wypadku!
  •  Na fotele kierowcy i pasażera nie wolno zakładać żadnych pokrowców, które nie mają wyraźnego dopuszczenia firmy ŠKODA. Ponieważ boczna poduszka powietrzna rozwija się z oparcia fotela, zastosowanie niedopuszczonych pokrowców mogłoby znacznie ograniczyć jej skuteczność.
  •  Uszkodzenia oryginalnego obicia fotela w obszarze modułu bocznej poduszki powietrznej powinny zostać niezwłocznie usunięte przez specjalistyczną stację obsługi.
  •  Moduły poduszek powietrznych w fotelach nie mogą mieć uszkodzeń, pęknięć ani głębokich rys. Nie wolno ich otwierać na siłę.

Informacja W samochodach z bocznymi poduszkami powietrznymi na oparciach foteli przednich znajduje się metka z napisem .


Czołowe poduszki powietrzne

Rys. 7 Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera w desce rozdzielczej  Rys. 8 Bezpieczny odstęp od kierownicy Czołowe podus ...

Wyłączanie poduszek powietrznych

Wprowadzenie do tematu W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Wyłączanie poduszek po ...

Categorie